Links

Links

 

Dragsfjärds kommun (The municipality of Dragsfjärd)
Malmvägen 2
25900 Dalsbruk
tfn 02-521 12 00

www.dragsfjard.fi

webmaster@dragsfjard.fi


Kimitoöns vuxeninstitut (Civics’ Institute)
tfn 02-466 11 03

www.kimitoon.fi


Baltic Jazz (Jazz summer festival)
Malmvägen 2
25900 Dalsbruk
tfn 02-466 1142
fax 02-466 1633

www.balticjazz.com

baltic.jazz@dragsfjard.fi


FSSMF (Union for singers and musicians in Finland)
Hovrättsesplanaden 15 C 36
65100 Vasa
tfn 06-320 68 00

resonans@fssmf.fi


ÅSMF (Union for church choir singers within the region of Turku)
Sirkkalagatan 7 B 41
20500 Åbo
tfn 02-233 65 27

susanne.segerstrale@utu.fi


Dragsfjärds församling (Parish of Dragsfjärd)
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
tfn 02-424 591

dragsfjards@evl.fi


Kimito församling (Parish of Kimito)
Hedbergsvägen
25700 Kimito
tfn 02-421 056

kimito@evl.fi


Västanfjärds församling (Parish of Västanfjärd)
Prästgården, Sundviksvägen 71
tfn 02-427 513 vastanfjard@evl.fi