Vill du sjunga med oss?

Vill du komma med och sjunga med oss?

Vill du komma med i vårt glada gäng? Är du beredd att ungefär varannan söndagskväll träffas för övning i Dragsfjärds församlingshem? Däremellan kan det vara stämövningar, extra körövningar, och uppträdanden några gånger per år. I gengäld för din tid och din röst ger kören dig många nya vänner och nya sånger. Framförallt får du känna glädjen i att tillsammans med de andra i kören ge utlopp för glädjen i gospelmusiken och förmedla budskapet i sången. Känner du att det här lockar dig, då ska du ta kontakt!

Vi tar emot nya körsångare i början av varje termin, i januari och i september. Kontakta vår dirigent Peter Södergård för att komma överens om insjungningstid. Peter kan du nå per telefon 050 586 6201 eller via peter.sodergard@pp.inet.fi .

Tenorer och basar behövs speciellt mycket men också damstämmor är hjärtligt välkomna!