Om kören

Baltic Gospel Singers samlades för första gången våren 1994. Gospelkören var tänkt som en projektkör för den s.k. jazzgudstjänsten, ett samprojekt mellan Dragsfjärds församling och Baltic Jazz. Så är fallet än i dag men Baltic Gospel Singers konserterar och uppträder också i många andra sammanhang.

Till höjdpunkterna i Baltic Gospel Singers’ verksamhet hör utgivningen av fyra CD-skivor. Ett flertal turnéer till Sverige, Norge, Danmark, Estland och Åland liksom konsertresor runtom i Finland har varit intressanta, givande och roliga inslag.

Körens dirigent Peter Södergård säger: ”Då man blickar tillbaka är det fantastiskt att notera den mängd av olika människor som på sätt eller annat engagerat sig i kören. I dag har den aktiva kören cirka 25 medlemmar, men runt hundra sångare har genom åren deltagit i gospelkörens verksamhet samt därtill ett stort antal musiker.”

Körmusik kostar en del. Med största glädje riktas ett tack till Kimitoöns kommun med Vuxeninstitutet i täten. Församlingarna på ön och olika fonder såsom Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden har även underlättat Baltic Gospel Singers’ fortlevnad.”